Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Aktualności

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 8 października 2018 r. do wyczerpania limitu środków prowadzony będzie dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w związku z realizacją projektu w ramach RPO WM od 8 października 2018 r. do wyczerpania limitu środków prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy od 8 października 2018 r. do wyczerpania limitu środków wznawia nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez CIiPKZ w Warszawie

Plan zajęć dla osób przygotowujących się do założenia własnej działalności gospodarczej realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie w okresie październik - grudzień 2018 roku.

"MOBILNOŚĆ NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY”

    „MOBILNOŚĆ NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY" Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w krajach Unii Europejskiej dotyczące metod bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą oraz promocji usług sieci EURES. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy 
w Mińsku Mazowieckim 

ul. Przemysłowa 4
05 - 300 Mińsk Mazowiecki
woj. mazowieckie

NIP: 822-149-16-96; Regon: 711662156

Centrala: (25) 759 27 13; Fax: (25) 758 28 54 

adresy e-mail: 
wami@praca.gov.pl
wamirynek@praca.gov.pl
caz@praca.powiatminski.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę