Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Aktualności

Informacja o zmianie siedziby wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje się, że od 1 września 2017 r. wypłaty świadczeń pieniężnych będą odbywały się w Filii Oddziału Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Tuwima 2 lokal 4.

Konsultacje projektu "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2017 - 2022"

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie 09.08.2017 r. - 17.08.2017 r. prowadzone są konsultacje społeczne projektu "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2017 - 2022".

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 16.08.2017 r. do 29.08.2017 r. w związku z realizacją Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy prowadzony będzie nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 16.08.2017 r. do 29.08.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. Staże finansowane będą ze środków Funduszu Pracy przyznanych tzw. algorytmem.

Plan zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez WUP

Zaproszenie do udziału w zajęciach warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy 
w Mińsku Mazowieckim 

ul. Przemysłowa 4
05 - 300 Mińsk Mazowiecki
woj. mazowieckie

NIP: 822-149-16-96; Regon: 711662156

Centrala: (25) 759 27 13; Fax: (25) 758 28 54 

adresy e-mail: 
wami@praca.gov.pl
wamirynek@praca.gov.pl
caz@praca.powiatminski.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę