Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Dla pracodawców i przedsiębiorców

  •   Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ze wsi (rezerwa Funduszu Pracy 2017)
  •   Wniosek o zorganizowanie stażu dla poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej
  •   Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.
  •   Wniosek o rozliczenie części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnego(ych) w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowania do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia, refundacji za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia przez okres 12 miesięcy
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę