Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Nabór osób na staż zawodowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z realizacją projektu  „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (III)"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 12 czerwca 2019 r. do wyczerpania limitu środków prowadzony będzie nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych w ramach projektu RPO WM.

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r. realizowany jest projekt: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie 01.01.2018r.-31.12.2019r. realizowany jest projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę