Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w latach 2021 - 2022  będzie realizował projekt  „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie  od 01.03.2021 r. do 12.03.2021 r.  prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (do 23 000 zł) w związku z realizacją projektu "Aktywizacja osób młodych...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie  od 01.03.2021 r. do 12.03.2021 r.   prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych (do 23 000 zł) w związku z realizacją projektu " Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę