Kontakty do pracowników - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Dział Organizacyjno-Administracyjny

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Tomasz Jarzębski
Obsługa informatyczna.
wew. 209 209
Magdalena Wróblewska
Sekretariat. Składnica akt. Szkolenia pracownicze.
wew. 211 211

Samodzielne stanowiska

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Kinga Pielasa
Główny specjalista ds. kadr i rozwoju zawodowego
wew. 215 215
Radca Prawny
Emilia Niezborała
wew. 215 215
Mirosław Osowiecki
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
wew. 215
iod@minskmazowiecki.praca.gov.pl
215

Dział Finansowo-Księgowy

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Małgorzata Gagaska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Fundusz pracy. Egzekucja świadczeń
wew. 205 205
Ewa Osiak
Księgowość: Budżet. Naliczanie świadczeń.
wew. 204 204
Agnieszka Świat
Projekty EFS. Fundusz Pracy. ZFŚS.
wew. 204 204

Dział Rynku Pracy

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Hanna Listopad
Kierownik Działu Rynku Pracy
wew. 206
wamirynek@praca.gov.pl
206
Marlena Czarnocka
Staże. Stypendia z tytułu kontynuowania nauki
wew. 207 207
Ewelina Markiewicz
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
wew. 208 221
Małgorzata Zawadka
Starszy Inspektor
Roboty publiczne. Statystyki. Projekt Razem Możemy Więcej (Ukraina)
wew. 223 208
Małgorzata Łuzińska
Projekt EFS +. Refundacje wynagrodzeń Domów Pomocy Społecznej.
wew. 222 222
Marta Kamińska
Doposażenia stanowisk pracy.
wew. 221 223
Paulina Serwatka
Prace interwencyjne. Dofinansowania 50+
wew. 221 223

Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Urszula Bartnik
Kierownik Działu Informacji Ewidencji i Świadczeń
wew. 201 201
Aneta Wiącek
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
wew. 101 101
Anna Zalewska
Rejestracja elektroniczna.
wew. 101 101
Anna Mazowiecka
Zaświadczenia. Informacja dot. rejestracji. Odwołania od decyzji.
wew. 224 224
Katarzyna Grudzińska
Naliczanie świadczeń. Zgłaszanie do ubezpieczeń.
wew. 203 203
Michał Osiński
Dodatki aktywizacyjne. Postępowanie administracyjne. Koordynacja zabezpieczenia społecznego UE.
wew. 202 202
Natalia Całka
Postępownia administracyjne. Rejestracja elektroniczna.
wew. 100 203

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Ewa Cinkowska
Kierownik Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej
wew. 106
caz@minskmazowiecki.praca.gov.pl
106
Agnieszka Rybacka
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
wew. 104 104
Paula Ryfka
Sepecjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta
wew. 111 104
Małgorzata Kobierska
Poradnictwo zawodowe. Obsługa osób z niepełnosprawnością. Kierowanie do Medycyny Pracy. Opinie do wniosków.
wew. 108 108
Dorota Nejman
Przyjmowanie ofert pracy. Poradnictwo zawodowe. EURES. Opinie do wniosków.
wew. 109 107
Dominika Kowalczyk
Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców. Oferty pracy subsydiowanej.
wew. 110
posrednictwopracy@minskmazowiecki.praca.gov.pl
111
Krystyna Murasicka
Prace społecznie użyteczne.
wew. 110
posrednictwopracy@minskmazowiecki.praca.gov.pl
110
Barbara Sulka
Wprowadzanie do SI Syriusz podjęć pracy, zwolnień lekarskich, innych zdarzeń. Bony na zasiedlenie.
wew. 229 120
Monika Rutkowska
Pośrednik pracy - stażysta
Pośrednictwo pracy - wyznaczanie terminów, skierowania do pracy, opinie do wniosków:

Nazwiska zaczynające się od litery: A, B, C, Ć, D, E, F, W
wew. 401 105
Teresa Biłgorajska
Pośrednik pracy - stażysta
Pośrednictwo pracy - wyznaczanie terminów, skierowania do pracy, opinie do wniosków:

Nazwiska zaczynające się od litery: H, I, J, K, L, Ł, U
wew. 404 105
Natalia Śluzek
Doradca zawodowy - stażysta
Pośrednictwo pracy - wyznaczanie terminów, skierowania do pracy, opinie do wniosków:

Nazwiska zaczynające się od litery: M, N, O, P, Q, R, T
wew. 406 105
Karolina Kamińska - Rychlewska
Pośrednik pracy
Pośrednictwo pracy - wyznaczanie terminów, skierowania do pracy, opinie do wniosków:

Nazwiska zaczynające się od litery: G, S, Ś, X, Y, Z, Ź, Ż
wew. 408 105
Nataliia Fetsak
Pomoc administracyjna
Punkt informacyjno - kontaktowy Ukraina
wew. 402 105

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę