Kontakty do pracowników - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Dział Organizacyjno-Administracyjny

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Marzenna Walesiak
kierownik działu
wew. 210
organizacyjny@minskmazowiecki.praca.gov.pl
210
Agnieszka Górzyńska
Zamówienia publiczne
wew.209
agnieszka.gorzynska@minskmazowiecki.praca.gov.pl 
209
Piotr Karolak
Starszy Informatyk
wew.209
wami@praca.gov.pl
209
Kinga Pielasa
Kadry
kinga.pielasa@minskmazowiecki.praca.gov.pl
wew. 215
215
Małgorzata Suchocka
Informacja / Punkt Informacyjno-Podawczy
wew.103
wami@praca.gov.pl
103
Danuta Cacko
Archiwum
wew.103
wami@praca.gov.pl
103
Joanna Chmielewska
Radca Prawny
wew.215
biuro@jchmielewska.pl
215
Mirosław Osowiecki
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
 
wew.215
iod@minskmazowiecki.praca.gov.pl
215

Dział Finansowo-Księgowy

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Małgorzata Gagaska
Główny księgowy- kierownik działu
wew. 205
malgorzata.gagaska@minskmazowiecki.praca.gov.pl
205
Ewa Osiak
księgowa
wew.204
ewa.osiak@minskmazowiecki.praca.gov.pl
204
Agnieszka Świat
księgowa
wew.204
agnieszka.swiat@minskmazowiecki.praca.gov.pl
204

Dział Rynku Pracy

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Hanna Listopad
kierownik działu
wew. 206
wamirynek@praca.gov.pl; hanna.listopad@minskmazowiecki.praca.gov.pl
206
Jolanta Kierzenkowska
Staże/stypendia z tytułu kontynuowania nauki
wew.207
jolanta.kierzenkowska@minskmazowiecki.praca.gov.pl
207
Ewelina Markiewicz
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
wew.208
ewelina.markiewicz@minskmazowiecki.praca.gov.pl 
208
Małgorzata Jacak
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych pow. 50 roku życia
wew.221
malgorzata.jacak@minskmazowiecki.praca.gov.pl
221
Małgorzata Łuzińska
Refundacja części kosztów wynagrodzenia osób do 30 r.ż.
wew.221
malgorzata.luzinska@minskmazowiecki.praca.gov.pl
221
Paulina Serwatka
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Bony zatrudnieniowe
wew.221
paulina.serwatka@minskmazowiecki.praca.gov.pl
221
Maciej Karczewski
Projekty unijne
wew.223
maciej.karczewski @minskmazowiecki.praca.gov.pl
223
Michał Osiński
Statystyki
wew.224
michal.osinski@minskmazowiecki.praca.gov.pl
224

Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Danuta Sieniawska
kierownik działu
wew. 201
danuta.sieniawska@minskmazowiecki.praca.gov.pl
201
Aneta Wiącek
Rejestracja
wew. 101
 
aneta.wiacek@minskmazowiecki.praca.gov.pl
101
Anna Mazowiecka
Rejestracja elektroniczna
wew. 100
 
anna.mazowiecka@minskmazowiecki.praca.gov.pl
100
Anna Wanecka
Zaświadczenia, rejestracja elektroniczna
wew. 202
anna.wanecka@minskmazowiecki.praca.gov.pl
202
Urszula Bartnik
Naliczanie i rozliczanie świadczeń pieniężnych bezrobotnych /poszukujących pracy
wew. 203
 
203
Katarzyna Grudzińska
Dodatki aktywizacyjne, obsługa programu Płatnik
wew. 203
katarzyna.grudzinska@minskmazowiecki.praca.gov.pl
203

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Ewa Cinkowska
kierownik działu
wew. 106
caz@minskmazowiecki.praca.gov.pl
106
Krystyna Murasicka
Szkolenia, studia podyplomowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
wew. 104
krystyna.murasicka@minskmazowiecki.praca.gov.pl
104
Justyna Kurowska
Szkolenia, studia podyplomowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
wew. 104
szkolenia@minskmazowiecki.praca.gov.pl
justyna.kurowska@minskmazowiecki.praca.gov.pl
104
Ewelina Gadaj
Doradca klienta- Nazwiska od lit.: A,B,C,D,E
wew. 401
ewelina.gadaj@minskmazowiecki.praca.gov.pl
105
Sylwia Trzaska
Doradca klienta- Nazwiska od lit.: L,Ł,N,N,O
wew. 402
sylwia.trzaska@minskmazowiecki.praca.gov.pl
105
Olga Daszkowska
Doradca klienta- 
Nazwiska od lit.: F,G,H,I,P
wew. 405
olga.daszkowska@minskmazowiecki.praca.gov.pl
105
Ewa Koc
Doradca klienta- 
Nazwiska od lit.: Q,R,S,Ś
wew. 405
ewa.koc@minskmazowiecki.praca.gov.pl
105
Barbara Sulka
Doradca klienta- Nazwiska od lit.: J,K
wew. 407
barbara.sulka@minskmazowiecki.praca.gov.pl
105
Dorota Nejman
Doradca klienta- Nazwiska od lit.: T,U,W,V,X,Y,Z,Ź,Ż
wew. 408
dorota.nejman@minskmazowiecki.praca.gov.pl
105
Małgorzata Kobierska
Doradca klienta- niepełnosprawni, CV, LISTY MOTYWACYJNE
wew. 108
malgorzata.kobierska@minskmazowiecki.praca.gov.pl
108
Dominika Kowalczyk
Obsługa pracodawców, przyjmowanie ofert pracy
wew. 110
dominika.kowalczyk@minskmazowiecki.praca.gov.pl
posrednictwopracy@minskmazowiecki.praca.gov.pl
110
Martyna Wojciechowska
Obsługa pracodawców, przyjmowanie ofert pracy
wew. 110
martyna.wojciechowska@minskmazowiecki.praca.gov.pl
posrednictwopracy@minskmazowiecki.praca.gov.pl
110
Joanna Kowalczyk
Obsługa pracodawców, przyjmowanie ofert pracy
wew. 110
Joanna.kowalczyk@minskmazowiecki.praca.gov.pl
posrednictwopracy@minskmazowiecki.praca.gov.pl
110

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę