Kontakty do pracowników - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Dział Organizacyjno-Administracyjny

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Dominika Kowalczyk
Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego
wew. 210 210
Tomasz Jarzębski
Obsługa informatyczna.
wew. 229 209
Magdalena Wróblewska
Sekretariat. Szkolenia pracownicze.
wew. 211 211

Dział Finansowo-Księgowy

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Małgorzata Gagaska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Fundusz pracy. Egzekucja świadczeń
wew. 205 205
Ewa Osiak
Księgowość: Budżet. Naliczanie wynagrodzeń.
wew. 204 204
Agnieszka Świat
Projekty EFS. Fundusz Pracy. ZFŚS.
wew. 204 204

Dział Rynku Pracy

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Hanna Listopad
Kierownik Działu Rynku Pracy
wew. 206
wamirynek@praca.gov.pl
206
Marlena Czarnocka
Staże. Stypendia z tytułu kontynuowania nauki.
wew. 207 207
Bartnicka Paulina
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
wew. 208 221
Małgorzata Zawadka
Roboty publiczne. Prace społecznie użyteczne. Statystyki.
wew. 223 208
Małgorzata Łuzińska
Projekt EFS +. Refundacje wynagrodzeń Domów Pomocy Społecznej.
wew. 222 222
Marta Kamińska
Doposażenia stanowisk pracy.
wew. 221 223
Paulina Serwatka
Prace interwencyjne. Dofinansowania 50+
wew. 221 223

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Zespół ds. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
Dorota Nejman
Kordynator zespołu
Poradnictwo zawodowe. EURES. Opinie do wniosków.
wew. 109 107
Małgorzata Kobierska
Poradnictwo zawodowe. Obsługa osób z niepełnosprawnością. Opinie do wniosków.
wew. 108 108
Barbara Sulka
Wprowadzanie do SI Syriusz podjęć pracy, zwolnień lekarskich, innych zdarzeń.
wew. 402 105
Monika Rutkowska
Pośrednictwo pracy - wyznaczanie terminów, skierowania do pracy, opinie do wniosków:

Nazwiska zaczynające się od litery: A, B, C, Ć, D, E, F, H, V, W
wew. 401 105
Karina Czulicka
Pośrednictwo pracy - wyznaczanie terminów, skierowania do pracy, opinie do wniosków:

Nazwiska zaczynające się od litery: I, J, K, L, Ł, T, U
wew. 404 105
Marta Ładnowska
Pośrednictwo pracy - wyznaczanie terminów, skierowania do pracy, opinie do wniosków:

Nazwiska zaczynające się od litery: G, S, Ś, X, Y, Z, Ż, Ź
wew. 405 105
Krystyna Murasicka
Pośrednictwo pracy - wyznaczanie terminów, skierowania do pracy, opinie do wniosków:

Nazwiska zaczynające się od litery: M, N, O, P, Q, R
wew. 406 105
Zespół ds. rozwoju zawodowego
Agnieszka Rybacka
Kordynator zespołu
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
wew. 104 104
Paula Ryfka
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
wew. 111 104
Małgorzata Gniadek
Szkolenia. Studia podyplomowe.
wew. 111 104
Wieloosobowe stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców
Ewa Bartnicka
Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców. Informacja starosty.
wew. 110 110
Wieloosobowe stanowisko ds. promocji i kontaktów z pracodawcami
Karolina Kamińska - Rychlewska
Przyjmowanie ofert pracy. Bony na zasiedlenie.
wew. 110 111

Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Urszula Bartnik
Kierownik Działu Informacji Ewidencji i Świadczeń
wew. 201 201
Aneta Wiącek
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
wew. 101 101
Anna Zalewska
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
wew. 101 101
Anna Mazowiecka
Zaświadczenia. Informacja dot. rejestracji. Odwołania od decyzji.
wew. 224 224
Katarzyna Grudzińska
Naliczanie świadczeń. Zgłaszanie do ubezpieczeń.
wew. 203 203
Michał Osiński
Dodatki aktywizacyjne. Postępowanie administracyjne. Koordynacja zabezpieczenia społecznego UE.
wew. 202 202
Natalia Całka
Postępownia administracyjne. Rejestracja elektroniczna.
wew. 100 203

Samodzielne stanowisko - Radca prawny

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Emilia Niezborała
Radca Prawny
wew. 215 215

Samodzielne stanowisko - lnspektor Ochrony Danych

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Mirosław Osowiecki
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
wew. 215
iod@minskmazowiecki.praca.gov.pl
215

Samodzielne stanowisko ds. kadr i rozwoju zawodowego pracowników

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Kinga Pielasa
Główny specjalista ds. kadr i rozwoju zawodowego
wew. 215 215

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę