Publikacje urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Nagłówek

Publikacje

 • Raport z badania osób bezrobotnych, dla których określono III profil pomocy

  "Badanie osób bezrobotnych, dla których określono III profil pomocy" zostało przeprowadzone w okresie marzec - maj 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim wśród osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy. Badanie było wspólnym przedsięwzięciem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz 1 miejskiego i 16 powiatowych...

 • Raport z badania współpracy lokalnych pracodawców z PUP

  Raport z badania współpracy lokalnych pracodawców z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim Powiatowy Urząd Pracy przy współpracy z Wydziałem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie w okresie od kwietnia do lipca 2015 roku prowadził na terenie powiatu badanie ankietowe wśród pracodawców. Badanie miało...

 • Raport z badania "Młodzi na rynku pracy"

  "Młodzi na rynku pracy" - raport z badań w powiecie mińskim W powiecie mińskim badanie „Młodzi na rynku pracy" zostało przeprowadzone w dniach 05.08-21.11.2014 r. wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, które w dniu wypełniania kwestionariusza nie ukończyły 30 r.ż. Było to wspólne...

 • Badanie efektywności dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej

  Załączniki Prezentacja wyników badania efektywności dofinansowań udzielonych osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej w 2011 roku.pdf (pdf, 1606 KB) Prezentacja wyników badania efektywności...

 • Analiza ogłoszeń o pracę w powiecie mińskim

  Głównym celem niżej dołączonych analiz było zbadanie realnego popytu na pracę na obszarze powiatu mińskiego. Zbadano oferty ogłoszone za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim oraz zamieszczone w wybranych publikatorach papierowych, takich jak: "Co słychać?", "Tygodnik Nowy Dzwon", "Gazeta Wyborcza -...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę