Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie od 28.08.2017 r. do 08.09.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)”.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie od 28.08.2017 r. do 08.09.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)”.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 28.08.2017 r. do 08.09.2017 r. w związku z realizacją Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Informacja o zmianie siedziby wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje się, że od 1 września 2017 r. wypłaty świadczeń pieniężnych będą odbywały się w Filii Oddziału Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Tuwima 2 lokal 4.

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 16.08.2017 r. do 29.08.2017 r. w związku z realizacją Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy prowadzony będzie nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 16.08.2017 r. do 29.08.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. Staże finansowane będą ze środków Funduszu Pracy przyznanych tzw. algorytmem.

Plan zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez WUP

Zaproszenie do udziału w zajęciach warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie.

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW VAT

UWAGA   -   WAŻNE !!!   INFORMACJA DLA PODATNIKÓW VAT            Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie regulacje zawarte w art. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz...

Nowy termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków oraz nowych rodzajów wsparcia w ramach Programu "Rodzina 500+"

Baza wiedzy: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/   Szczegółowe materiały informacyjne o zbliżającym się okresie świadczeniowym znajdują się na stronie: ...

Spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień Mińsku Mazowieckim dot. ochotniczych form służby wojskowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim dot. Ochotniczych form służby wojskowej w szczególności Terytorialnej służby wojskowej, dnia 14.07.2017 r. o godzinie 10:00, pokój 216, I piętro, w siedzibie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę