Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Nagłówek

Aktualności

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców

Linki https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA https://www.youtube.com/watch?v=rjCOKMHjiao https://www.youtube.com/watch?v=Z5Az2KAmlmU https://www.youtube.com/watch?v=qaXh1cOnm9w

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz o zorganizowanie stażu w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w terminie od 20 do 31 sierpnia br. będzie prowadzić nabór wniosków o zorganizowanie stażu lub przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez CIiPKZ w Warszawie

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie w okresie sierpień - wrzesień 2018 roku. Zajęcia dla osób przygotowujących się do założenia własnej działalności gospodarczej.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z realizacją Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy od 06.08.2018 r. do 20.08.2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób...

Wznowienie naboru wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że od 3 lipca 2018 r. wznawia nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych tzw. „algorytmem".

Relacja z XVI Mińskich targów Pracy 15.06.2018

     XVI Mińskie Targi Pracy, które odbyły się w dniu 15.06.2018 r. zainaugurowały Dni Powiatu Mińskiego. Tradycyjnie cieszyły się dużym zainteresowaniem wystawców i odwiedzających.  Honorowym patronatem Targi objęła Minister Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, której list...

Relacja z III Warsztatu pt. Tworzenie projektów społeczno - gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie lokalnej międzysektorowej powiatu mińskiego

     W dniu 08 czerwca 2018 roku  z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy odbyły się  III warsztaty OŻYWIENIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY  W RAMACH PARTNERSTWA LOKALNEGO POWIATU MIŃSKIEGO" z udziałem przedstawicieli lokalnych władz z gmin i powiatu, ...

Zakończenie dodatkowego naboru wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że z dniem 04.06.2018 r. wstrzymuje dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, organizację staży zawodowych, skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 21.05.2018 r. do wyczerpania limitu przyznanych środków finansowych będą prowadzone nabory wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, organizację stażu zawodowego, skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców...

Informacja o wolnych środkach PFRON na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że dysponuje wolnymi środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Wyświetlanie 1 - 10 z 53 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę