Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Nagłówek

Aktualności

Konferencję Inaugurującą Warsztaty Ożywienia Gospodarczego w powiecie mińskim w ramach Partnerstwa Lokalnego

     Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim pod patronatem Starosty Mińskiego  zorganizował w dniu 20.02.2018 r.  „Konferencję Inaugurującą Warsztaty Ożywienia Gospodarczego w powiecie mińskim  w ramach Partnerstwa Lokalnego" w Sali Koncertowej  Miejskiej Szkoły Artystycznej w...

JPK_VAT

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców   Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od dnia 05.02.2018 r. do wyczerpania limitu środków w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych, o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych „algorytmem" od dnia 5 lutego 2018 r. będzie prowadził nabory wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Nabór wniosków o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie od 05.02.2018 r. do 16.02.2018 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, zorganizowanie stażu, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)" w ramach RPO WM od 05.02.2018 r. do 16.02.2018 r. prowadzone będą nabory wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, zorganizowanie stażu,...

ODBIERZ PIT- 11 ZA ROK 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim uprzejmie informuje, że osobom, którym w  roku 2017 wypłacono z Funduszu Pracy zasiłek dla bezrobotnych, stypendium stażowe, szkoleniowe lub dodatek aktywizacyjny mają obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.   W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się po...

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez WUP w Warszawie

Harmonogram zajęć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie dla osób planujących założenie firmy.

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych" i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane. Zasady Konkursu są...

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce od 1.01.2018

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce od 01.01.2018 r. udostępniamy przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje dotyczące zmian w zatrudnianiu cudzoziemców.  Więcej informacji w artykule: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce od 1.01.2018 r. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 36 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę