Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Rynek pracy

  •   DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM poszukuje pracownika na stanowisko: INFORMATYK
  •   Zakończenie dodatkowego naboru wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  •   Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, organizację staży zawodowych, skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych
  •   Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie 01.01.2018r.-31.12.2019r. realizowany jest projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie 01.01.2017 r. -31.12.2018 r. realizowany jest projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r. jest partnerem w projekcie: „Okno na świat" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.2 Programy...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę