Publikacje urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Nagłówek

Publikacje

Raport z badania współpracy lokalnych pracodawców z PUP

Raport z badania współpracy lokalnych pracodawców z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim Powiatowy Urząd Pracy przy współpracy z Wydziałem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie w okresie od kwietnia do lipca 2015 roku prowadził na terenie powiatu badanie ankietowe wśród pracodawców. Badanie miało...

Raport z badania "Młodzi na rynku pracy"

"Młodzi na rynku pracy" - raport z badań w powiecie mińskim W powiecie mińskim badanie „Młodzi na rynku pracy" zostało przeprowadzone w dniach 05.08-21.11.2014 r. wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, które w dniu wypełniania kwestionariusza nie ukończyły 30 r.ż. Było to wspólne...

Badanie efektywności dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej

Załączniki Prezentacja wyników badania efektywności dofinansowań udzielonych osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej w 2011 roku.pdf Prezentacja wyników badania efektywności dofinansowań...

Analiza ogłoszeń o pracę w powiecie mińskim

Głównym celem niżej dołączonych analiz było zbadanie realnego popytu na pracę na obszarze powiatu mińskiego. Zbadano oferty ogłoszone za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim oraz zamieszczone w wybranych publikatorach papierowych, takich jak: "Co słychać?", "Tygodnik Nowy Dzwon", "Gazeta Wyborcza -...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę