Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie od 01.02.2021 r. do 15.02.2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o zorganizowanie stażu u pracodawcy na okres do 5 miesięcy w związku z realizacją projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (IV)"...

  Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie 01.01.2020r.-31.12.2022r. realizowany jest projekt   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Nabór osób na staż zawodowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z realizacją projektu  „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (III)"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 12 czerwca 2019 r. do wyczerpania limitu środków prowadzony będzie nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych w ramach projektu RPO WM.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę