Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Twój e-pit

Aktualności

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od dnia 21.01.2019 r. do wyczerpania limitu środków prowadzony będzie nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie od dnia 21.01.2019 r. do 01.02.2019 r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy na okres do 5 miesięcy w ramach...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych tzw. „algorytmem" od dnia 21 stycznia 2019 r. prowadzone będą nabory wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Plan zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez WUP w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza osoby przygotowujące się do założenia własnej działalności gospodarczej na zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne w I kwartale 2019 roku.

Twój e-pit

Szanowni Państwo   Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim infomruje, że ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) wprowadzony zostaje m.in. obowiązek udostępnienia podatnikom z dniem 15 lutego następującego po roku...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy 
w Mińsku Mazowieckim 

ul. Przemysłowa 4
05 - 300 Mińsk Mazowiecki
woj. mazowieckie

NIP: 822-149-16-96; Regon: 711662156

Centrala: (25) 759 27 13; Fax: (25) 758 28 54 

adresy e-mail: 
wami@praca.gov.pl
wamirynek@praca.gov.pl
caz@praca.powiatminski.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę