Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, organizację staży zawodowych w ramach programu regionalnego MAZOWSZE 2018

Aktualności

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców

Linki https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA https://www.youtube.com/watch?v=rjCOKMHjiao https://www.youtube.com/watch?v=Z5Az2KAmlmU https://www.youtube.com/watch?v=qaXh1cOnm9w

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz o zorganizowanie stażu w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w terminie od 20 do 31 sierpnia br. będzie prowadzić nabór wniosków o zorganizowanie stażu lub przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez CIiPKZ w Warszawie

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie w okresie sierpień - wrzesień 2018 roku. Zajęcia dla osób przygotowujących się do założenia własnej działalności gospodarczej.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z realizacją Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy od 06.08.2018 r. do 20.08.2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób...

Wznowienie naboru wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że od 3 lipca 2018 r. wznawia nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych tzw. „algorytmem".

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy 
w Mińsku Mazowieckim 

ul. Przemysłowa 4
05 - 300 Mińsk Mazowiecki
woj. mazowieckie

NIP: 822-149-16-96; Regon: 711662156

Centrala: (25) 759 27 13; Fax: (25) 758 28 54 

adresy e-mail: 
wami@praca.gov.pl
wamirynek@praca.gov.pl
caz@praca.powiatminski.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę