Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, organizację staży zawodowych, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu POWER

Aktualności

Projekt "Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II"

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje, że od dnia 3 kwietnia 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu pt. „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II".

Projekt „Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pn. „Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Ankieta dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

Zaproszenie dla pracodawców oraz osób z niepełnosprawnościami do udziału w badaniu ankietowym, które pozwoli na przeprowadzenie analizy i diagnozy barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku pracy i zatrudnienia.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy 
w Mińsku Mazowieckim 

ul. Przemysłowa 4
05 - 300 Mińsk Mazowiecki
woj. mazowieckie

NIP: 822-149-16-96; Regon: 711662156

Centrala: (25) 759 27 13; Fax: (25) 758 28 54 

adresy e-mail: 
wami@praca.gov.pl
wamirynek@praca.gov.pl
caz@praca.powiatminski.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę