Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Nagłówek

Nabory wniosków

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od dnia 21.01.2019 r. do wyczerpania limitu środków prowadzony będzie nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie od dnia 21.01.2019 r. do 01.02.2019 r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy na okres do 5 miesięcy w ramach...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych tzw. „algorytmem" od dnia 21 stycznia 2019 r. prowadzone będą nabory wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że z dniem 23 października 2018 r. wstrzymuje nabory wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER, projektu RPO WM i środków Funduszu Pracy.

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 8 października 2018 r. do wyczerpania limitu środków prowadzony będzie dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w związku z realizacją projektu w ramach RPO WM od 8 października 2018 r. do wyczerpania limitu środków prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy od 8 października 2018 r. do wyczerpania limitu środków wznawia nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.

Dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników i pracodawców w oparciu o priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że ze względu na powstałe oszczędności w terminie od 10.09.2018 r. do 14.09.2018 r. zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu podstawowego.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz o zorganizowanie stażu w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w terminie od 20 do 31 sierpnia br. będzie prowadzić nabór wniosków o zorganizowanie stażu lub przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z realizacją Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy od 06.08.2018 r. do 20.08.2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób...

Wyświetlanie 1 - 10 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę