Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Nagłówek

Nabory wniosków

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od dnia 05.02.2018 r. do wyczerpania limitu środków w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych, o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych „algorytmem" od dnia 5 lutego 2018 r. będzie prowadził nabory wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Nabór wniosków o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie od 05.02.2018 r. do 16.02.2018 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, zorganizowanie stażu, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)" w ramach RPO WM od 05.02.2018 r. do 16.02.2018 r. prowadzone będą nabory wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, zorganizowanie stażu,...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę