Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Nagłówek

Nabory wniosków

Dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników i pracodawców w oparciu o priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 24.10.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację części kosztów ponoszonych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 26 września 2017 r. wstrzymuje nabór wniosków dla pracodawców lub przedsiębiorców o refundację przez 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 18.09.2017 r. wznawia nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)". Wnioski przyjmowane będą do 29.09.2017 r.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie od 28.08.2017 r. do 08.09.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)”.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie od 28.08.2017 r. do 08.09.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)”.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 28.08.2017 r. do 08.09.2017 r. w związku z realizacją Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu POWER

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1....

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę