Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Nagłówek

Nabory wniosków

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, organizację staży zawodowych, skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 21.05.2018 r. do wyczerpania limitu przyznanych środków finansowych będą prowadzone nabory wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, organizację stażu zawodowego, skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 21.05.2018 r. do wyczerpania limitu przyznanych środków finansowych prowadzone będą nabory wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali...

Informacja o wolnych środkach PFRON na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że dysponuje wolnymi środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach programu regionalnego MAZOWSZE 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu regionalnego „MAZOWSZE 2018" od 15.05.2018 r. do wyczerpania limitu przyznanych środków prowadzony będzie nabór wniosków o skierowanie na...

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim od 16 maja 2018 r. wznawia nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Nabór wniosków prowadzony będzie do 25 maja 2018 r.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, organizację staży zawodowych w ramach programu regionalnego MAZOWSZE 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu regionalnego „MAZOWSZE 2018" od 15.05.2018 r. do 25.05.2018 r. prowadzone będą nabory wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności...

Dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników i pracodawców w oparciu o priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że ze względu na powstałe oszczędności w terminie od 09.05.2018 r. do wyczerpania limitu środków zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu podstawowego. Urząd będzie przyznawał wsparcie ze...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od dnia 03.04.2018 r. do wyczerpania limitu środków prowadzony będzie nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, organizację staży zawodowych, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie 03.04.2018 r. - 13.04.2018 r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu, przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od dnia 05.02.2018 r. do wyczerpania limitu środków w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 12 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę