Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Nagłówek

Nabory wniosków

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie od 28.08.2017 r. do 08.09.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)”.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie od 28.08.2017 r. do 08.09.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)”.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 28.08.2017 r. do 08.09.2017 r. w związku z realizacją Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 16.08.2017 r. do 29.08.2017 r. w związku z realizacją Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy prowadzony będzie nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 16.08.2017 r. do 29.08.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. Staże finansowane będą ze środków Funduszu Pracy przyznanych tzw. algorytmem.

Nabór wniosków o refundację części kosztów ponoszonych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 10 lipca 2017 r. do wyczerpania limitu środków prowadzony będzie nabór wniosków dla pracodawców lub przedsiębiorców o refundację przez 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu POWER

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1....

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę