Kontakty do pracowników - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Dział Organizacyjno-Administracyjny

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Marzenna Walesiak
kierownik działu
wew. 210
organizacyjny@praca.powiatminski.pl 
210
Małgorzata Suchocka
Informacja/biuro podawcze
wew. 103
małgorzata.suchocka@praca.powiatminski.pl 
103
Danuta Cacko
Archiwum
wew. 103
danuta.cacko@praca.powiatminski.pl 
103
Anna Laskowska
Zamówienia publiczne/
wew.209
anna.laskowska@praca.powiatminski.pl 
209
Piotr Karolak
Informatyk
wew.209
piotr.karolak@praca.powiatminski.pl 
209
Kinga Pielasa
Kadry
wew.215
kinga.pielasa@praca.powiatminski.pl 
215
Mirosław Osowiecki
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
wew.215
mosowiecki@wp.pl 
215

Dział Finansowo-Księgowy

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Małgorzata Gagaska
Główny księgowy- kierownik działu
wew. 205
malgorzata.gagaska@praca.powiatminski.pl 
205
Małgorzata Gagaska
księgowa
wew.204
malgorzata.gagaska@praca.powiatminski.pl 
204
Ewa Osiak
księgowa
wew.204
ewa.osiak@praca.powiatminski.pl 
204
Teresa Suchecka
księgowa
wew.204
teresa.suchecka@praca.powiatminski.pl 
204
Iwona Krawczyk
księgowa
wew.204
iwona.krawczyk@praca.powiatminski.pl 
204

Dział Rynku Pracy

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Bogusława Karczmarska
kierownik działu
wew. 206
wamirynek@praca.gov.pl 
206
Jolanta Kierzenkowska
Staże/stypendia z tytułu kontynuowania nauki
wew.207
jolanta.kierzenkowska@praca.powiatminski.pl 
207
Joanna Bogusz
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
wew.208
joanna.bogusz@minskmazowiecki.praca.gov.pl 
208
Małgorzata Jacak
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych pow. 50 roku życia
wew.221
malgorzata.jacak@praca.powiatminski.pl 
221
Marlena Czarnocka
Refundacja części kosztów wynagrodzenia osób do 30 r.ż.
wew.221
marlena.czarnocka@praca.powiatminski.pl 
221
Anna Dąbrowska
Projekty unijne
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Bony zatrudnieniowe
wew.222
anna.dabrowska@praca.powiatminski.pl 
222
Maciej Karczewski
Projekty unijne
wew.223
maciej.karczewski @praca.powiatminski.pl 
223
Michał Osiński
Statystyki
wew.224
michal.osinski@praca.powiatminski.pl 
224

Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Danuta Sieniawska
kierownik działu
wew. 201
danuta.sieniawska@praca.powiatminski.pl 
201
Urszula Bartnik
Rejestracja
wew. 101
urszula.bartnik@praca.powiatminski.pl
 
101
Aneta Wiącek
Rejestracja
wew. 101
 
aneta.wiacek@praca.powiatminski.pl
101
Paulina Serwatka
Rejestracja elektroniczna
wew. 100
 
paulina.serwatka@praca.powiatminski.pl
100
Anna Wanecka
Zaświadczenia Kap. początkowy/ staz pracy MOPS/GOPS/ZUS/KRUS/Sąd
wew. 202
anna.wanecka@praca.powiatminski.pl  
202
Hanna listopad
Naliczanie świadczeń
wew. 203
hanna.listopad@praca.powiatminski.pl 
203
Katarzyna Grudzińska
Dodatki aktywizacyjne
wew. 203
katarzyna.grudzinska@praca.powiatminski.pl 
203

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrala: (25) 759 27 13

Imię Nazwisko  / Stanowisko Nr tel. / adres e-mail Nr pokoju
Ewa Cinkowska
kierownik działu
wew. 106
caz@praca.powiatminski.pl 
106
Agnieszka Rybacka
Szkolenia, studia podyplomowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
wew. 104
agnieszka.rybacka@praca.powiatminski.pl
104
Justyna Kurowska
Szkolenia, studia podyplomowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
wew. 104
szkolenia@praca.powiatminski.pl
104
Ewelina Gadaj
Doradca klienta- Dobre, Latowicz, Siennica
wew. 401
ewelina.gadaj@praca.powiatminski.pl
105
Sylwia Trzaska
Doradca klienta- Dębe Wielkie, Cegłów
wew. 402
sylwia.trzaska@praca.powiatminski.pl
105
Hanna Kowalska
Doradca klienta- Halinów, Kałuszyn, Jakubów
wew. 404
hanna.kowalska@praca.powiatminski.pl 
105
Olga Daszkowska
Doradca klienta- 
Sulejówek, Stanisławów, Mrozy
wew. 405
olga.daszkowska@praca.powiatminski.pl 
105
Barbara Sulka
Doradca klienta- Miasto i Gmina Mińsk Mazowiecki (nazwiska rozpoczynające się od N do Ż)
 
wew. 407
barbara.sulka@praca.powiatminski.pl 
105
Dorota Nejman
Doradca klienta- Miasto i Gmina Mińsk Mazowiecki (nazwiska rozpoczynajace się od A do M)
wew. 408
dorota.nejman@praca.powiatminski.pl 
105
Małgorzata Kobierska
Doradca klienta- niepełnosprawni, CV, LISTY MOTYWACYJNE
wew. 108
malgorzata.kobierska@praca.powiatminski.pl 
108
Dominika Kowalczyk
Obsługa pracodawców, przyjmowanie ofert pracy
wew. 110
dominika.kowalczyk@praca.powiatminski.pl 
posrednictwopracy@praca.powiatminski.pl 
110
Martyna Wojciechowska
Obsługa pracodawców, przyjmowanie ofert pracy
wew. 110
martyna.wojciechowska@praca.powiatminski.pl 
posrednictwopracy@praca.powiatminski.pl 
204

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę